Poradenstvo a analýzy

Úspešná realizácia projektu závisí od troch hlavných bodov.
1. Porozumenie potrebám zákazníka
2. Dobrý projekt
3. Zodpovedná a odborná realizácia  

Máme viac ako desať ročné skúsenosti s rôznymi technológiami v energetike(SAT, Siemens, VA-Tech, Andritz, ABB, Schneider, Moeller, Landy&Gyr, ELVAC,Energodata, Incos, Microstep) od najnižšej úrovne až po dispečerské systémy a tieto vedomosti sme Vám ochotní ponúknuť pri špecifikácii technických požiadaviek Vašich projektov.  

Vieme Vám pomôcť pri definovaní nezávislých súťažných krítérií a realizovať porovnávacie testy uchádzačov.
Analýzy a návrhy riešení Nové technológie so sebou prinášajú aj nové prístupy a asi najzásadnejšie zmeny sú:
· diaľkové ovládanie
· úplná decentralizácia
· závislosť od čo najmenšieho počtu zariadení
· redundancia
· a prepojenie zariadení na báze jednotného komunikačného protokolu IEC61850

V každej zo spomenutých oblastí Vám vieme poradiť, prípadne navrhnúť riešenie. A práve komunikačná rôznorodosť a existencia desiatok komunikačných protokolov spôsobila, že dochádza k rôznym interpretáciám noriem. Dotknuté strany tvrdia, že hovoria tým istým jazykom, protokolom, no nerozumejú si. Prípadne si rozumejú s problémami.

Ponúkame nezávislé analýzy výpadkov a testy kompatibility pre protokoly:
· IEC61850
· IEC60870-5-101
· IEC60870-5-103
· IEC60870-5-104
· Telegyr 800
· Modbus
· Spabus
· Profibus
· PCMBA

Na začiatok