Poradenstvo a analýzy

Úspešná realizácia projektu závisí od troch hlavných bodov.

Riešenia a technológie

Spoločnosť AT&E úzko spolupracuje so spoločnosťami SAT a Siemens, ktorých produktové rady SICAM a SIPROTEC v oblasti riadiacich systémov energetiky sú na Slovensku ale i vo svete zariadenia s vysokým kreditom spoľahlivosti.

Energia z biomasy

Vývoj v poľnohospodárskom sektore ukazuje, že investície do obnoviteľných zdrojov energie (OZE) sú stabilizačným prvkom poľnohospodárskeho podniku a dôležitým prvkom úspechu je integrácia do energetickej sústavy.

Energia z vody

Energia z vody

Projektový manažment

Projektový manažment
Na začiatok