Riadenie prevádzky tepelnej elektrárne Tušimice ČEZ

 

Riadenie prevádzky tepelnej elektrárne Tušimice ČEZ 

Na začiatok