Riadenie prevádzky rozvodne 110/22kV Pankrác PRE

 

Riadenie prevádzky rozvodne 110/22kV Pankrác PRE 

Na začiatok