Riadenie prevádzky rozvodne 110/22kV Letňany PRE

Riadenie prevádzky rozvodne 110/22kV Letňany PRE

Na začiatok