Riadenie dieselgenerátorového zdroja špičkovej energie 96MW v objektoch SEPS, POW-EN

Riadenie dieselgenerátorového zdroja špičkovej energie 96MW v objektoch SEPS, POW-EN 

Na začiatok