Automatika záskoku Vlastnej spotreby transformovne Bošáca, ZSE/E.ON

 

Automatika záskoku Vlastnej spotreby transformovne Bošáca, ZSE/E.ON

 

Na začiatok