Automatika záskoku Vlastnej spotreby transformovne 400/220kV Križovany, SEPS

 

Automatika záskoku Vlastnej spotreby transformovne 400/220kV Križovany, SEPS

 

Na začiatok