Riadenie prevádzky 6 rozvodní 110kV K.E.S.H.

 

Riadenie prevádzky 6 rozvodní 110kV K.E.S.H. 

Na začiatok