Riadenie prevádzky 37 elektrární a rozvodní prenosovej sústavy GSE

...

Na začiatok