Pripojenie digitálnych ochrán 22kV rozvodne Český Brod,Bechovice, Kladno, Římovice STE

 

Pripojenie digitálnych ochrán 22kV rozvodne Český Brod,Bechovice, Kladno, Římovice STE 

Na začiatok